Найдено 50+ «I»

INDIAN.

Энциклопедия культурологии

Indian. Indianapolis Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ

Энциклопедия культурологии

Григорий I Великий (Gregorius I Magnus) в русской традиции — Григорий Двоеслов (ок. 540, Рим, — 12. 3. 604, там же), представитель поздней латинской патристик

ИОАНН ПАВЕЛ II

Энциклопедия культурологии

ИОАНН ПАВЕЛ II         (Войтыла (Wojtyla) Кароль; псевд.: А.Я. (A.J.), Явень (Jawien), Петр и др.) (р. 1920)         папа Римский, польский священник, краков

IMMOBILIZED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іммобілізований

IMMUNORADIOMETRIC ASSAY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

імунорадіометричний аналіз

IMPERFECT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

недосконалий; неідеальний

IMPREGNATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

імпрегнувати; просочувати

IMPREGNATED

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

імпрегнований; просочений

IMPULSE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

імпульс[c steelblue], -са

IN SITU ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналіз на місці, без відбирання проб

INACTIVE ELECTRODE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неактивний електрод

INCANDESCENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розжарення; розжарювання; розпікання

INCANDESCENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розжарений добіла; розжарений до білого

INTERFACE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

межа розділу; поверхня розділу

INTERFERE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

заважати; утруднювати

INTERFERENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

заважальний вплив, перешкода; утруднення; інтерференція

INTERLABORATORY TEST COMPARISONS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl міжлабораторні порівняльні випробування

IONPAIR CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іон-парна хроматографія

ISOBARIC SEPARATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розділення за сталим тиском

ISOELECTRIC POINT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ізоелектрична точка

ISOLATE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ізолювати; виділяти

ISOMER

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ізомер[c steelblue], -ру

CAPILLARY ISOTACHOPHORESIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

капілярний ізотахофорез

COMMON ION EFFECT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ефект "спільного іона"

COUNTER ION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

протиіон[c steelblue], -на

COUPLED SUPERCRITICALFLUID CHROMATOGRAPHYFOURIERTRANSFORM INFRARED SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зв'язані надкритична флюїдна хроматографія-інфрачервона спектрометрія з перетворенням Фур'є

ENZYMELINKED IMMUNOSORBENT ASSAY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

твердофазний імуноферментний аналіз

ERROR OF INDICATION OF A MEASURING INSTRUMENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна похибка засобу вимірювання

ESTIMATED VALUE OF THE INDEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розраховане значення незалежної змінної

FLOW INJECTION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

протоково-інжекційний аналіз

GEOMETRICAL ISOMERISM

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

геометрична ізомерія

HYDRONIUM ION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

іон гідроксонію

MEASURED INTENSITY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вимірювана інтенсивність

MEASURING INSTRUMENTS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl засоби вимірювань

NONSPECTRAL INTERFERENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

неспектральна перешкода

RADIOISOTOPE INDUCED XRAY EMISSION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгеноемісійний аналіз, індукований радіоактивним ізотопом

REVERSED{ (RADIOCHEMICAL)} ISOTOPE DILUTION ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

зворотний аналіз методом ізотопного розведення

SPECTRAL INTERFERENCE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

спектральна перешкода

THERMAL IONIZATION MASS SPECTROMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна термічна іонізація

TOTAL ION CURRENT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

повний іонний струм

Время запроса ( 0.060653735 сек)
T: 0.063703357 M: 1 D: 0