Найдено 50+ «T»

TUB.

Энциклопедия культурологии

Tub. Tubingen Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

TC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загальний вуглець

TDMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна термічна десорбція

TGA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

термогравіметричний аналіз

THF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тетрагідрофуран[c steelblue], -ну

TIC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

1) загальний неорганічний вуглець2) повний іонний струм

TIMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

мас-спектральна термічна іонізація

TLC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тонкошарова хроматографія

TLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

тонкошаровий електрод

TLS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

термолінзова спектрометрія

TMA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

термомеханічний аналіз

TOC

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

загальний органічний вуглець

TOF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

час-пролітний

TOFMS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

час-пролітна мас-спектрометрія

TPD

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

десорбція з програмовною температурою

TSP

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

терморозпилювальний

TXRF

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

рентгенофлуоресцентна спектрометрія з повним відбиттям

ABSOLUTE TEMPERATURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

абсолютна температура

ACIDBASE TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кислотно-основне титрування

AMPEROMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометричне титрування

AMPEROMETRIC TITRATION WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометричне титрування з двома індикаторними електродами

AMPEROMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

амперометрія з двома індикаторними електродами

ANALYTICALCURVE TECHNIQUE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

метод градуювального графіка

ARGENTOMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аргентометрія; аргентометричне титрування

BIURET TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

біуретова проба

BRINELL TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

визначення твердості за Бринелем

CONDUCTOMETRY TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

кондуктометричне титрування

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE FITTED VALUE OF THE DEPENDENT VARIABLE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення залежної змінної

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE INTERCEPT

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення відрізка, який відсікають на вісі ординат

CONFIDENCE LIMITS ABOUT THE SLOPE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

pl межі довірчого інтервалу для розрахованого значення нахилу регресійної залежності

CONTROLLEDCURRENT POTENTIOMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометричне титрування з контрольованим струмом

CONTROLLEDCURRENT POTENTIOMETRY WITH TWO INDICATOR ELECTRODES

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

потенціометрія з контрольованим струмом і двома індикаторними електродами

CRITICAL TEMPERATURE

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

критична температура

DIFFERENTIAL POTENTIOMETRIC TITRATION

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційне потенціометричне титрування

DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційний термічний аналіз

DIFFERENTIAL THERMAL CALORIMETRY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційна термічна калориметрія

DIFFERENTIAL THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

диференційний термогравіметричний аналіз

DISSOLUTION TITRIMETRIC CHROMATOGRAPHY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

розчинникова титриметрична хроматографія

DISTILLATION TEST

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

аналіз за допомогою розгонки

ERIOCHROM BLACK T

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

еріохром чорний Т

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

Національний інститут стандартів і технологій США

Время запроса ( 0.150174839 сек)
T: 0.153257989 M: 1 D: 0